torsdag 7 april 2011

Man kan inte börja bygga hus på fjärde våningen

Den fågel som följt våren norrut kom så småningom till luftrummet över den lilla staden Arosstrand , där Långtjärns vatten möter land. Fågeln spärrade upp hörselgångarna och förundrades över det tissel och tassel, som hördes från varje stuga. Nu är , i vart fall inte denna fågels , hörsel av bästa slag, så innebörden i de tusen viskningar som hördes förblev ett mysterium för fågeln.
Fågeln slog sig ner på ännu bar trädgren och putsade förnöjt sin fjädrar. Dessa var  slitna och illa tilltygade efter den långa färden från vintervistet.
Ut från en av de trivsamma husen kom en liten grupp. Fågeln blinkade och om han kunde skulle han konstatera att det var sportredaktören Bolle Hurdle, konsulten Solknut, pilatesläraren Tyra Kilison och pedagogen Kartede, som ivrigt samtalande var på väh till konditoriet Bruna Bönan.
Sett ur en fågel perspektiv, så fanns det inget ovanligt med denna lilla parad.
De fyra diskuterade vad som nyligen timat i Arosstrand.
Det som timat var att någon mitt på torget hade rest en staty.
Så djupt i marken var den förankrad att stadens grovarbetare inte lyckats flytta på den! De hade försökt med spett och spade, med dynamit och laser. Men statyn den stod kvar den. På sockeln hade någon ristat in ett hemligt tecken, som ingen ännu lyckats tyda.
De fyra stannade framför statyn och kliade funderande sina alltmer förundrade geniknölar.
De brydde sig lite om statyns utseende, Alla var förundrade över den märkliga texten som var inristad på sockeln.
Bolle Hurdle som rapporterat från flera sportevenang i utlandet menade å sin sida att det var rena grekiskan.
Pedagogen Kartede tyckte, beläst som han var, att detta var ett citat från en mindre känd minoisk tänkare.
Pilatesläraren, den förre toppmodellen Tyra Kilison  uttryckte som sin mening att det var totalt obegripligt. Lika obegripligt had ehon sagt, som det punkiga artdeco mode, som hon en gång tvingats bära på catwalken.
Konsult Solknut förrirrade sig in i talmystikens värld och menade att varje bokstav hade ett numeriskt värde, som om man multiplicerade med en faktor, känd från flera afrikanska stammar, så skulle den sanna meningen bli tydlig.
Fågeln slog sig ner på en utskjutande del av den oformliga statyn och tittade än mer förundar på den möda människor lägger ner på, ur en fågels tänkande, strunt.
Vi gör ett upprop, sa Tyra och ögonen lyste av klarhet! Vi låter alla ge sitt förslag på vad som står. Någon ska väl kunna lista ut det.
Ja, sa Kartede, det är en bra ide. Då man kämpar tillsammans så föds något stort!
Så de skrev av texten . Och snart syntes på varje affischplats den svårtydda texten:
Thealek va nom särs relvinner end försation 
förstande smälvinner snom sön

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar