tisdag 31 augusti 2010

Polarpriset 2010

Så har återigen prisjuryn för Polarpriset missat en av de mest framstående populärmusikpersonligheterna under de sista 50 åren. Denna anonyma jury luckas år efter år förpassa en av de absolut största låtskribvarna itll glömslans garderober. 
Inget ont må falla över Björk. Denna gränsöverskridande isländska, som redan  för 20 år sedan gjorde musik som många nutida musiker inte kunnat göra.
Inget ont över Ennio Morricone, som med bravur under en mansålder lyckats ge filmer en själ genom sin musik.
Men ont må måhända falla över Polarbrisjuryn, som är efter år lyckats undgå att ge Paul Simon Polarpriset.
Denne nestor inom musikområdet. Han som ständigt utvecklats, gång på gång varit gränsöverskridande genom att inkorporera sydamerikans folkmusik, afrikanska gettorytmer i sin musk. Han som gav Mrs Robinson ett musikaliskt ansikte!
Nej man kan inte riktigt ta detta svenska musikpris på fullt allvar förrän Paul Simon förärats detta  pris!
Är det så att "Sound of Silence" från Polarjuryn är en hyllning nog?

måndag 30 augusti 2010

Ge oss Sverige tillbaka.....

.. så skriks ett budskap ut på garbadinextemernas val material. Denna devis måste väl på något sätt innebära att budskapsroparna anser att någon/ något tagit Sverige? Med oss måste menas det parti eller de som sympatiserar med detta extrem parti. Årets valslogan är ju bara en variant av en tidigare slogan, somger grund för att säga att dagens parti är en salongsanpassad extemhöger! Hur som helst så är tydligen Sverige i deras ögon reducerat till tjuvgods?????
Sen föreligger ett svårt arbete för detta parti och det är bestämma vad Sverige och svenskt är! Jag har hört företrädare för detta parti utropat på torgmöte att i nästa generation är Sverige inte svenskt? Återigen itan att definiera vad detta innebär.
Bevara Svensk kultur och tradition är ett annat fältrop som förs fram utan en fördjupad bestämning över vad detta är.
Nu kan ju detta parti och liknande partier lova och säga vad de vill , utan att på något sätt behöva ta ansvar för att det ska genomföras. De kommer aldrig att hamna i någon ställning som möjliggör detta.
Vi som vandrat på svensk mark under flertalet decennier vet att det Sverige vi ser idag inte har många likheter med det Sverige vi mötte för femtio år sedan, ändå kallar vi det svenskt! Säkert är att det Sverige vi möter om femtio år kommer att se helt annorlunda ut än det Sverige  vi möter idag, ändå kommer vi att kalla det svenskt!
Nu har detta parti, som, på något outgrundligt sätt, gett sig själv mandat att bestämma svenskhet, något mildrat sin invandringspolitik! Detta gäller speciellt när det gäller arbetskraftsinvandring, där man menar att  medborgare i västländer ska kunna fylla en upplevd kompetenslucka!  Det är så att detta parti har mycket grunda kunskaper om EES-avtal och fri arbetskraftsrörlighet inom EU, där ju ett flertal östländer numer ingår.
Inse att detta parti är ett populistiskt parti, som passande nog i sitt partiprogram är för sådant som man är emot! T ex  kritiserar man nuvarande regering för en aggresiv finanspolitik, samtidigt som man i sin skuggbudget utlovar, ofinansierade höjda ersättningar i a-kassa, sjukförsäkringar, försvar och till pensionärer!
Förpassa denna politik till den ickebetydelsefulla gråzon, där den hör hemma och kommer att finnas också efter den 19 september!

söndag 29 augusti 2010

Fundering under tidig morgonpromenad.

Morgonen var kylig och ett knappt märkbart regnväder gjorde såväl jacka som hund blöt.
Tidig Morgon möttes av ett nästan folktomt centrum. En gångvägsanerare plockade tankfullt kolapapper och tomma chipspåsar.
Skriftställaren ledsagades morgontrött av en mer yster och vaknare vovve. Tankarna strömmade fritt och ohämmat i frånvaro av väckande Zoegakopp.
Skriftställaren funderade över om det finns ett samband mellan rullhastigheten på teveprograms eftertexter och befintlig reklamfilstillgänglighet.
Kan det vara så att ju saktare eftertexten rullar ju mindre är tillgängligheten på reklamfilm?
Skriftställaren har funderat på om politiker beskyller motståndare för lögn eller finare omskrivet inte säger hela sanningen, när de själva inte har så mycket att komma med.
Det senaste bland politiker i den svenska valspurten tycks annars vara att framhålla sin egen ärlighet och beskylla motståndarna för att inte ge svar före valet.
Skriftställaren tycker valdebatt mer och mer liknar ihållig produktmarknadsföring, ni vet de där produkterna som ger slätare hy, mer framgång , gulligare barn, ljuvligare kroppsodörer och dylikt. Ändå tycks inget hålla för en närmare granskning hur grällt och högljutt man refererar till experter och vetenskapsmän.
Skriftställaren lägger nog sin röst på socialliberala  miljösamlingspartiet i år igen!

torsdag 26 augusti 2010

...men det är en oskriven regel!

Skriftställaren satt i skrivarlyan och nafsade betänksamt på den ej formerade ändan av en blyertspenna.
Det smakar torrt trä, tänkte han i en paus över funderandet på vad som är en oskriven regel.
Det mest utmärkande för en sådan outtalad regel, oskriven regel måste vara att den aldrig blivit skriven och formulerad. I den stund den blir formulerad och nedtecknad är den ju inte längre oskriven!
Har ni, eventuella läsare av denna blogg någonsin funderat på , vem har lärt er hur bete sig när man åker man hiss?
Ju fler som ryms i en hisskorg desto mer likriktas beteendet. Något obekväm intar man position med näsa riktad mod utgången. Ett förstulet , måhända säkert ögonkast mot den skylt som förkunnar hur många personer , som får färdas i denna hiss och hur mycket den sammanlagda vikten vara. Sneglande på medpassagerare, försök att uppskatta vikt. Glöm inte medhavda kollin. I huvudet räkna ut hur stor vikt dessa passagerar med bagage sammanlagt väger.
Mannen som, svettas ymnigt, ögonlock som rycker spastiskt.
Har han måhända kommit till resultatet att den sammanlagda vikten är för stor. Räknade vi själva fel?
Eventuella läsare! Du kan säkert komma på fler sådana oskrivna regler, som styr vårt flockbeteende. Komma på fler regler, som vi passivt lärt, utan att vara medveten om inlärningsprocessens var när och hur!
Må er torsdag bli fylld av positiva saker, som berikar och lyckliggör er!

tisdag 24 augusti 2010

..., om jag nu ska vara ärlig!

I dagligt tal använder vi uttryck, som vid närmare eftertanke är ganska underliga.
"Har du klippt dig?" Detta uttryck kan i sig vara en komplimang till den tillfrågades förmåga att hantera sax på sitt eget hår. Troligen är det dock inte det utan ett konstaterande att något hänt med håret. I detta sammanhang användes ibland även frågan:
" Har du varit hos frisören?" Nu kan väl konstateras att aldrig så många besök hos frisören inte på något sätt säger mer än att man varit på besök. Säger ju inget on vad som där timat!
Mer avslöjande är om talaren är dock uttrycket "Om jag nu ska vara ärlig"!!! Menar den talande att han inte alltid är detta? Att vara ärlig år så ovanligt för talaren att han eller hon måste understryka detta?
Sedan finns det uttryck som ifrågasätter den tilltalades sinnestillstånd eller fattningsförmåga. Detta är inte minst vanligt i det amerikanska sättet att prata!
"You know what I mean" inskjutes både här och där tillsammans med  "You hear me". Verkar som de amerikanska pratarna stark tvivlar på sin samtalspartners förmåga att förstå och eller kapacitet att höra. Nu kan detta förståss också vara ett starkt tvivel på sin egen förmåga att uttrycka sig så klart att samtalspartnern  förstår vad som säges. Ett starkt tvivel på huruvida talaren talar så klart och tydligt att hans eller hennes ord verkligen når mottagaren.
Det finns säkert ett otal flera sådana uttryck, som användes i dagligt tal människor emellan. En god vän hade ovanan att inskjuta ett meningslöst "va" i stort sett i varje mening, vilket fick oss som samtalade med honom att starkt betvivla att han ens själv var säker på det han sade. om nu inte han ärt det varför ska vi då lyssna?

Med dessa funderingar lägger skriftställaren ner fjäderpennan i pulpetens pennfack och vandrar ut i den första regniga höstdagen denna månad! Till dess han återkommer kan hans eventuella läsare fundera på vad som bestämmer en "oskriven regel"!!!!

söndag 22 augusti 2010

Se, det var ett rally det

Det blev kväller efter en lång dag med allehanda begivenheterpå det Skriftställaren närbelägna bostadsområdet uti Arosstrand.

På stora scenen.lätt blötlagd i duggregn hade såväl gubbarnas jazzkvartett framträtt som från teve kända rosa kören under Picassos ledning framträtt. Andra lokala förmågor hade med låtit sin musik bespruta den månghövdade skaran. Ljudtekniker mer vana vid dissade gitarrer och markerade basrytmer gick en ojämn kamp med de framträdande, som krävde mer finess vid kontrollbordet.
Kartede, Solknut och de andra i järngänget hade avnhjutit alltför välgrillade korvar vilandes i degigt tinade korvbröd. Tagit del av den lokala politiska föreningens budskap.
-Viljan att göra mycket, sa Solknut, är aldrig så stor som precis före ett val! Verkar som om inget gott hänt i Arosstrand om inte lokalpolitikerna funnits! Ändå har de glömt göra något riktigt bra och kul för sextiplussare, avslutade han.
-Nä, de tror visst att vi som uppnått mogen ålder ska vara tillfreds med dragtspelsmusik och blaskigt kaffe, instämde Kartede.
-Vet ni,sa redaktören Bolle Hurdle, jag tycker vi ska ha ett rally på cykelvägarna. Jag har fått låna nyckeln till markskötarnas arbetsbod.
Bara tanken på att det var något mer inspirerande på gång än tombolalotteri och dragspelsmusik fick en handfull grånande gentlemän att lämna festligheterna. I grupp tågade de mot markskötarnas arbetsbod.
I boden fann de två elbilar, typ golfbilar. Frisören Lars Pageson hittade en burk med blå målarfärg. Lätt fluroscerande förkunnade etiketten. Pageson tog kommandot.

-Jag snitslar en bana med denna färg , sa han, ni går hem och sover. Möt mig här vid soluppgången, så startar jag rallyt.
Konsulten Solknut, pedagogen Kartede, bagare Napoleon och Skriftställaren gick hem och lade sig. Nåja inte direkt, de öppnade en butelj och delade innehållet bara för att fira att nu var det äventyr på gång.
I soluppgången möttes de fem vid arbetsboden. Pageson visade med stolthet på den blåa linjen på marken.
-På min signal startar ni Golfbilarna och den som först fullföljt banan och återkommer här blir mästare.
De drog sticka och det visade sig att Solknut skulle ratta den första bilen med Skriftställaren som codriver. Den andra bilen rattades av Kartede med bagaren som degig codriver.
Pageson startade rallyt med ivrigt vifta med en röd halsduk.
Kartede och Solknut tryckte pedalrna i botten. Tyst pilade de eldrivna fordonen iväg. Redan i först lurvan tog Kartedes bil ledningen genom att gena över en gräsmatta. Tätt tillsammans för de två elekipagen iväg ner mot folktandvårdens byggnad. Den tvära kurvan till vänster togs mer eller mindre på två hjul.
Morgontidigt tidningsbud räddade sig med ett sidohopp in i en ölandstok. Denna gymnastiska händelse gick de tävlande obemärkt förbi.
Bagare Napoleon drogs så med i tävlingen att han med hög röst härmade ett formel 1- fordon. De båda fordonen låg jämsides, farligt nära varandra, på vägh upp mot det som kalla Upplevelseparken. Bagaren tutade med hög röst.
En tidig hundledsagare tappade hakan och företedde stor likhet med ett öppet fiolfodral. Hunden skällde högt och viftade supportande på svansen. Förbi ingången till gruppboendet tog Solknut ledningen och på skrikande däck klarade han chikanen vid församlingsgården.  Ner mot hotellet,vars parkering var biltom denna tidiga söndag, var det åter jämt mellan fordonen. Fru Kartede och Tyra Kilison  hejade på sina vänner och hoppades att endera skulle vinna..
Den långa rakan från hotellet förbi festlokalen och affärscentrumet innhöll en giganternas kamp. Endera låg Karteede först och endera var Solknut en noslängd före. En illa placerad cykel tvingade Solknut till en undanmanöver varvid han plötsligen fann sig åka bort från målet. Ett lappkast senare var han åter på väg mot målet klart distanserad av Kartede och bagaren Napoleon.
Med jubelrop och brumljud från bagaren passerade det första ekipaget mållinjen. 10 sekunder senare kom en vilt svärande Solknut med codriver i mål.
- Var du ute å cykla, ropade Kartede uppsluppet. Du kanske föll ur ramen, fortsatte han mer långsökt.
De parkerade bilarna och skyndade vilt fnittrande bort från  målområdet.
Måhända hade de inte riktig koll på hur hårt laddsladdarna skulle itryckas. För de ordinarie parkskötarna fann att deras bilar stannade , när de båda var längs borta på området. Å det ska ni veta, även med tomma batterier är en el bil tung att skjuta framför sig.
. Å se de var ett härligt rally, sa Skriftställaren till Solknut, när de avnjöt morgonkaffet!

fredag 20 augusti 2010

Ostron och Politik

Det var rätt längesedan , som det kliade i skrivtarmen hos Skriftställaren. Han och den ludne har njutit sommaren i en verkliga världen. Långa promenader. Hittat och testat jordgubbsplantor, som dolt sig bak och under en buske i lilla täppan. Tittat på idrottsevenemang från Barcelona, där folk skuttat både högt och lågt. Kvinnor och män har sprungit fort både långt och kort. Muskulösa och i en del fall klart överviktiga personer har hivat spjut,diskusar, kulor och andra föremål  i syfte att bli bäst i Europa. Skriftställaren jämförde sina snart halvsekelgamla personrekord i olika grenar och möjligen, men ej sannolikt, skulle han tagit sig till en semifinal på damernas sprinterdistanser.
Skriftställaren avnjöt under torsdagsmorgonen en ostfralla och en styrkande kopp Zoegas Intenso. Görande detta åsåg han vas som föregick i televisionsapparaten.
En tveksam herre frågar sin kvinnliga partner om Ostron verkligen ska lukta unket. Försäkrande att fallet är så uppmanar hon sin partner att sörpla och njuta ostronet. Alla skaldjursälskare vet att luktar det unket, ska man inte äta.
De rysningar av obehag, som ostroninslaget väckte hade knappt försvunnit, förrän en välmående partiledare och en icke mindre välmående allianspolitiker debatterar förmögenhetskatt. Den ene framhåller med emfas att den andre inte har helhetsbilden klar för sig, medan den andre med skärpa i rösten beskyller den förste för att utelämna viktiga delar. Dessa valdebatter är i skriftställarens  tycke lika unkna som ovan nämnda ostronintag.
Ett missnöjesparti har nyligen skickat ut ett reklamblad kallat en tidning. Där man tendiöst målar en svartbild av "Sverige" och framhåller sig som den enda sanna frälsaren.  Usch för garbardinextremister!

Måtte jag bara stå ut den knappa månad som är kvar till valet!