måndag 10 januari 2011

Med vånda å glatt humör

Till sin egen stora förvåning hade skriftställarens kalejdoskopbilder accepteras för att visas på en konsthändelse. Zindra Expos Art Maze, som tar sin början den 21 januari.
Vid flera tillfällen har han vandrat omkring och sett hur andra med skicklighet och talang byggt upp fantastiska skapelser, så väl utställningsutrymme som bildverk. I sanning kan sägas att ingen gjort en tavla, ingen har fallit ur ramen utom möjligen skriftställaren själv då.
Art Maze är projekt, som drivs i samverkan med Linden Lab och hur många artister som medverkar blir  han inte klok på. De står konstnärer som spön i backen på de utrymmen som finns tillgängliga. På ett hörn finns även herr Kalejdoskopskakaren med. Hans bilder har inga dolda budskap, utan är hans lust till form och färg som skakats fram.
Att skriva blogg blir allt mer sekundärt. Så de få blogginlägg som här kommer publiceras, får eventuella läsare  läsa flera gånger i stället.

Eller inte läsa allt!


Kan också meddela att efter flera promenader i tövädret, så är det glatt!

1 kommentar: