onsdag 9 mars 2011

Spridda Skurar

Skriftställaren såg med stigande förvåning på teverutan. Herr extremnationalisten stirrade med förstorade pupiller och utan att blinka på tevejornalisten.
Tevejournalisten frågade hur garbadinnationalisterna ställde sig till det ökade lidandet i norra Afrika.
Svaret blev, om än inte ordagrant;
- Det finns 40 till 50 miljoner flyktingar i världen och Sverige kan ju inte ta emot alla dem. En sådan oansvarig flyktingpolitik vill vi inte ha.
Sedan hänvisades till FN och dess flyktingorganosations arbete i området.
En sådan oansvarig garbadinnationalism, ingen nationalism överhuvudtaget, vill Skriftställaren ha!

The Big Bang Theory en av de mer intelligenta tevekomedier just nu.
Fler sådan tevekomedier vill Skriftställaren ha.

Ölmästarna, en teveserie om hur man brygger öl i olika delar av världe. Hur man kan återskapa öl, som man trodde gått förlorade. Äntligen ett matprogram för oss som passerat fasen, att endast fast föda och soppa bör intagas.
Fler sådana ansvarsfulla matprogram vill Skriftställaren ha!

I övrigt så tar sakta utformningen av Art Island form. Konstgloben har kommpletterats med  tidigare byggnader. Sådana byggnader som i sann miljövänlig anda nu återanvänds.
En del formationer är uthällda här och där.
En trevlig, men ickesvår golfbana slingrar sig mellan byggnader, vatten och diverse tillverkade formationer.


Nu måste lunch förberedas och anpassas till händelser som teliviseras från det bistert kalla Sibirien.
Inte vill Skriftställaren missa tevekommentatorernas lapsusar, som när herr sportkommentatorn utbrister:
- Ferry kommer att knäppa tysken på upploppet!!!!!
Inte vill Skriftställaren missa PANGBRUDARNA i skidskytteVM!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar