lördag 23 oktober 2010

Flashback från skolbygge i Bangladesh

Dagligen undersöker Skriftställaren och den ludne sambon bostadslyans närområde. Detta är inte minst påkallat av den lednes önskemål om att dränera systemet utomhus.
Dessa bevattningspromenader innebär en mångfald av möten och observationer av människor och ting på bostadsområdet. Inte bara årstidens skiftningar följes, utan även byggnationer, bilbestånd och busskurers placering.
För tre veckor sedan fann Skriftställaren att någon lämpat av en stor gallerförsedd grind på ett ställe nordost om det utlokaliserade hotellet och rakt söder om detsamma hade en hög med staketnät avlastats.
Skriftställaren förstod genast sambandet. Under sommaren har flertalet bilar haft påhälsning av oönskade glaskrossare och bilradionappare. Här skulle det byggas en inhägnad parkering med från hotellets reception fjärröppnad gallergrind. Skriftställaren och den ludne tittade i samförstånd på varandra och konstaterade att detta borde vara gjort på några dagar.
Men den påföljande veckan hände ingenting. Jo småbuset hade försökt släpa bort den stora grinden.
Skriftställaren misstänkt starkt att nu får han följa logistikerns värv i verkliga livet.
10 dagar efter det att arbetsmaterialet avlastats kom så MARKÖREN. Han gick runt med en tumstock och en sprayflaska med blå färg. Mellan två promenader hade så den tilltänkta inhägnade parkeringen försetts med blå kors och några blå linjer.
Dag 11 kom GROPGRÄVAREN. Med en bullrande bensindriven jordborr borrade det hål på plats markerat med blått kors.
Dag 12 hände ingenting!
Dag 13 kom STOLPPLACERARE och GJUTARNA. Försedda med laserpass, vattenpass och färdigblandat betong utplacerades nödvändiga stolpar och hålen fyllde med betong.
Dag 15 placerades den tunga grinden på plats med hjälp av  lyftkran. Det borrades i betongplatta och grinden fästes med stora bultar. Några timmar senare anlände ett glatt arbetslag och placerade ut nätet, som fästes med skruvar och speciella distansbrickor. Det hela började faktiskt likna en inhägnad parkeringsplats.
Dag 20 kom så TAGGTRÅDSUPPSÄTTARNA och med tre liner taggtrådar begränsas möjligheten  att medels klättring passera över staketet.
Allt ät nästan klart, men ännu väntar vi på att resterande staket ska sättas upp och Gallergrinden inpassas i sin skena.
Små buset har redan tränat på att klättra över staketet, då parkeringsägarna haft vänligheten uppsätta en rörelsestyrd strålkastare på en påle strax innanför stängslet. Denna påle kommer väl till pass för att utan större hinder klättra över staketet!
Skriftställaren är nästan säker på att det byggarna vinner i effektivitetsbesparingarar förlorar de på  transportera arbetarna mellan olika byggnadsplatser på andra sidan stan eller för den delen i närliggande tätorter.
Vad har nu allt detta med Bangladesh att göra?
Ja inte mycket! Skriftställaren drog sig bara till minnes hur en skolbyggnad, som skulle färdigställas emellanåt stod helt  tom på¨arbetare. Inget hade vi hört... och själva var vi inte kunniga i att bygga.
Svaret kom tre dagar senare när arbetarna återkom till skolbygget. Förklaringen vi fick, var att fisken gått till i Bengaliska viken!

Då blev skolbygget väldigt lågprioriterat!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar