måndag 4 oktober 2010

I politik är sanningen subjektiv.....

Skriftställaren har länge funderat på vad det är som gör att vissa så kallade politiker ser sina hjärtefrågor som sanning och fakta. Senast är det företrädare för Sverigedemokraterna som med stort allvar hävdar att de är ägare av sanningen.
Deras utrikespolitiska talesman herr Ekeroths uttalande kan ge en bild av varför det är så. Som grundbult i sin åskådning är att det finns en konspiration... en islamisk konspiration. Utifrån denna  upplevda sammansvärjning bygger man sin samhälls- och världssyn. Man har så enkelriktad speglad allt i denna sammansvärjning av islamister, att spegelbi9lden blir deras verklighet. En förenklad verklighetsuppfattning,  som man klär i ofta nationella domedagsbilder, ...den svenska nationen dör i en suck, givande efter för islam!
Grundar man sina uttalande och åsikter  enkelriktat i denna spegelbild av en förenklad verklighet, så blir det ju en sanning för dem. En  "sanning" som erbjuder enkla förklaringar för de många, som av olika anledningar känner sig svikna av de , de tidigare känt tilltro till.
Man pratar om "massinvandring till Sverige"... en immigrationsnumerär som utgör promille av världens flyktingar. Man pratar om invandring, som stjäl arbetstillfällen från svenskar, vilket inte är sant. Man talar om mångkultur utan att definiera vad det är. Ingen har Skriftställaren veterligen definierat detta ord!
Hela den politiska agendan bygger på en förenklad världs- och samhällssyn.
Det är med förskräckelse för vad  denna politikergrupp  ska innebära i det svenska  samhället.
Ge inte Sverigedemokraterna större inflytande än vad deras parlamentariska ställning innebär.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar