torsdag 23 december 2010

Julen står för dörren

Hade vi levt för cirka 1600 år sedan hade vi likt biskop Wulfilas kunna konstatera att vi är i sita fasen an av Jiuleis! Detta lär vara en av de absolut första gångerna man kan konstatera att ord som avlägset påminner om vårt jul används. Ska man försöka ge sig på ytterligare äldre "jul-ord" år man på mycket osäkert gungfly!
Fornengelskan använde Geohhol eller geohol. Fornnordiska språk lånar ut Yule till engelskan och Jul till tyskan. Dessa båda språk har numer anammat Christmas respektive Weihnachten!
I svenska skrifter lär ordet Jwlen och iula förekommit. Islänningar använder an annan stavningsvarian Jol. Finland har två ord med samma ursprung.  Juhla, som väl numer betecknar högtid i största allmänhet och sedan ordet för Jul... Joula!
Vår julfigur  tomten kom i allmänt bruk först i slutet av 1800-talet, då han ersatte den mer , då, vanligt förekommande Julbocken.  Det lär vara Jenny Nyströms illustration av Viktor Rydbergs berättelse om lille Vigg 1874, som inspirerat till denna figur. Äldre vittnesbörd menar att tomten inte var så röd, som idag. Möjligen har luvan varit röd! I övrigt lär hans klädsel varit mer grådaskig.
Den lilla figuren i grå vadmalsrock, som vakade över gårdens hus, stall och andra byggnader.
Tomtenisse, som odag är beteckningen på tomtens hjälpredor är egentligen samma sak som tomtegubben. Så här har på dryga hundra år en sammanblandning skett. Till yttermera visso har väl dagens tomte i a ll sin röda prakt också sammanblandats med Sankt Nickolaus och andra mindre trevliga fugurer i medeltida mysteriespel! Tryckfelsnisse är måhända en sådan figur som mindre övervakar än ställer till allmänt förtret i tryckalster!
Det mu nu vara hur som helst med det!
Skriftställaren med luden sambo önskar alla eventuella läsare en GOD JUL och önskar Tomtebolycka till alla!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar