måndag 30 augusti 2010

Ge oss Sverige tillbaka.....

.. så skriks ett budskap ut på garbadinextemernas val material. Denna devis måste väl på något sätt innebära att budskapsroparna anser att någon/ något tagit Sverige? Med oss måste menas det parti eller de som sympatiserar med detta extrem parti. Årets valslogan är ju bara en variant av en tidigare slogan, somger grund för att säga att dagens parti är en salongsanpassad extemhöger! Hur som helst så är tydligen Sverige i deras ögon reducerat till tjuvgods?????
Sen föreligger ett svårt arbete för detta parti och det är bestämma vad Sverige och svenskt är! Jag har hört företrädare för detta parti utropat på torgmöte att i nästa generation är Sverige inte svenskt? Återigen itan att definiera vad detta innebär.
Bevara Svensk kultur och tradition är ett annat fältrop som förs fram utan en fördjupad bestämning över vad detta är.
Nu kan ju detta parti och liknande partier lova och säga vad de vill , utan att på något sätt behöva ta ansvar för att det ska genomföras. De kommer aldrig att hamna i någon ställning som möjliggör detta.
Vi som vandrat på svensk mark under flertalet decennier vet att det Sverige vi ser idag inte har många likheter med det Sverige vi mötte för femtio år sedan, ändå kallar vi det svenskt! Säkert är att det Sverige vi möter om femtio år kommer att se helt annorlunda ut än det Sverige  vi möter idag, ändå kommer vi att kalla det svenskt!
Nu har detta parti, som, på något outgrundligt sätt, gett sig själv mandat att bestämma svenskhet, något mildrat sin invandringspolitik! Detta gäller speciellt när det gäller arbetskraftsinvandring, där man menar att  medborgare i västländer ska kunna fylla en upplevd kompetenslucka!  Det är så att detta parti har mycket grunda kunskaper om EES-avtal och fri arbetskraftsrörlighet inom EU, där ju ett flertal östländer numer ingår.
Inse att detta parti är ett populistiskt parti, som passande nog i sitt partiprogram är för sådant som man är emot! T ex  kritiserar man nuvarande regering för en aggresiv finanspolitik, samtidigt som man i sin skuggbudget utlovar, ofinansierade höjda ersättningar i a-kassa, sjukförsäkringar, försvar och till pensionärer!
Förpassa denna politik till den ickebetydelsefulla gråzon, där den hör hemma och kommer att finnas också efter den 19 september!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar