tisdag 24 augusti 2010

..., om jag nu ska vara ärlig!

I dagligt tal använder vi uttryck, som vid närmare eftertanke är ganska underliga.
"Har du klippt dig?" Detta uttryck kan i sig vara en komplimang till den tillfrågades förmåga att hantera sax på sitt eget hår. Troligen är det dock inte det utan ett konstaterande att något hänt med håret. I detta sammanhang användes ibland även frågan:
" Har du varit hos frisören?" Nu kan väl konstateras att aldrig så många besök hos frisören inte på något sätt säger mer än att man varit på besök. Säger ju inget on vad som där timat!
Mer avslöjande är om talaren är dock uttrycket "Om jag nu ska vara ärlig"!!! Menar den talande att han inte alltid är detta? Att vara ärlig år så ovanligt för talaren att han eller hon måste understryka detta?
Sedan finns det uttryck som ifrågasätter den tilltalades sinnestillstånd eller fattningsförmåga. Detta är inte minst vanligt i det amerikanska sättet att prata!
"You know what I mean" inskjutes både här och där tillsammans med  "You hear me". Verkar som de amerikanska pratarna stark tvivlar på sin samtalspartners förmåga att förstå och eller kapacitet att höra. Nu kan detta förståss också vara ett starkt tvivel på sin egen förmåga att uttrycka sig så klart att samtalspartnern  förstår vad som säges. Ett starkt tvivel på huruvida talaren talar så klart och tydligt att hans eller hennes ord verkligen når mottagaren.
Det finns säkert ett otal flera sådana uttryck, som användes i dagligt tal människor emellan. En god vän hade ovanan att inskjuta ett meningslöst "va" i stort sett i varje mening, vilket fick oss som samtalade med honom att starkt betvivla att han ens själv var säker på det han sade. om nu inte han ärt det varför ska vi då lyssna?

Med dessa funderingar lägger skriftställaren ner fjäderpennan i pulpetens pennfack och vandrar ut i den första regniga höstdagen denna månad! Till dess han återkommer kan hans eventuella läsare fundera på vad som bestämmer en "oskriven regel"!!!!

1 kommentar: