onsdag 2 juni 2010

Påhittade hotbilder

Den högerextrema rörelsen i världen finns en föreställning om en global judisk sammansvärjning, ZOG!  I sekteristiska rörelser har väl alltid behovet av en yttre fiende verklig eller påhittad varit av nöden. Utan denna fiende  brister enighetens fogar!
Israel, denna på religiös grund baserad stat skulle väl aldrig blivit verklighet utan den vedervärdiga förföljelsen som accelererade under andra världskriget.
Nu verkar talesmän för denna Israeliska stadf identifiera samma  mytiska  sammansvärjning, som högerextrema grupper gör. Fast denna gång är det ett samband med Hamas, Global Jihad och al-Qaida som skönjes.
"organisaörerna av Ship to Gaza är välkända för sina kopplingar till Globala Jihad, al-Qaida och Hamas. De som har en historia av vapensmuggling och terror." (vice utrikesministern i Israel Danny Aylon)
Lever man i den föreställningsvärlden, så är det inte logiskt fel att tro att Ship-to-Gaza-fartygen inte innehäll last av humanitär art, utan för att rättfärdiga sin mytiska föreställning  så finner man  "vapen ombord,som hade förberetts i förväg och som användes mot våra styrkor" !
Fortsätt din Kamp mot israels nationsegoistiska framtoning, att staten har rätt att tänka bara på sig själv!
Fortsätt bojkotta israeliska varor.
Bort frukter från Israel!
Bort viner från Karmels sluttningar!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar