måndag 19 april 2010

I Arosstrand i skuggan av ett moln

Tyra Kilison, den före detta toppmodellen satt vid ett av borden på Cafe Bruna Bönan. Hon var skakad i sitt innersta. Den mångfald hon så önskad hos den kvinnliga delen av Arosstrands nnevånare hade grusats.
-Aldrig, sa hon sa hon med hög upprörd stämma, har jag sett så många askblonda kvinnor som denna morgon.
Hennes påstående hade sin förklaring i att alla innevånare av kvinnlig art hade under natten ändrat hårfärg. Stadens hälsovårdande myndighet hade förklarat att detta helt visst och sant hade att göra med isländska vulkanutbrott.
Stadens damfrisersalong hade inlagt protester och menat att de likt flygbolagen lidit ekonomisk skada av detta askmoln från eddans ö. Alla hårtoningsjobb hade inhiberats.
Under förmiddagen hade stadsrenhållningsverket också placerat ut ett otal askkoppar. Ja så många askkoppar hade inte setts sedan det var populärt att röka Bill och Boy.
Magister Kartede hade inflikat att börja det regna kunde det bli ännu värre. Ett mörkt regn hotar vår stad hade han förklarat. Små nästan osynliga, men sylvassa askpartiklar kunde följa med regnet mot marken. Dessa kunde skada lungfunktionen, menade han. Dessutom kunde skadliga kemiska ämnen frigöras.
Det blev en rusning till staden hemtekniska diversehandel och det inköptes andningsskydd, som aldrig tillförne.
Skriftställaren hade under hela denna panikliknande aktivietet förhållit sig lugn. Visserligen hade han skrivit någon artikel till avisan, men i övrigt mena han;
-Man får ta dagen som den kommer. Andas genom Melittaflter.
I övrigt menade han att Island var ett anagram för I and SL och då SL är en fiktiv virtualitet, så är nog Island det med.

1 kommentar:

  1. *flinar*

    Så, du knapprar vidare, kul,
    ha det allra bäst nu!

    /WaltzingMatilda

    SvaraRadera