fredag 28 augusti 2009

Getingar, bihustru och fredagkväll

Arosstrand den lilla idyllen vid Trångtjärns strand inväntade helgen på sedvanligt maner. Innevånarna i staden avslutade städningen ibför två lediga dagar. En del hade inrett lönnrum med kulörta lyktor och strött dillkronor på golvet(en gammal sed från den tid då dill var dill och persilja persiljaoch ingen dillade eller prata persilja).
Luckor till de hemliga rummen hade marketays, så att bara de invigda kunde hitta! Byfullmäktiges kräftpoliser var på tårna för att finna de som trotsade förbudet att deltaga i kräftorgier!
Andra i staden iklädde sig vadmalskläder för att deltaga i den av stadens ledning sanktionerade fullkornsmüslifestivalen.
Allt var alltså som vanligt I Arosstrand inför denna speciella tradionella weekend.
På stadens torg hade några av stadens mer kända profiler samlats för att dryfta senaste nytt.
Där fanns språkforskaren Per Fectum, konsulte Par-Allan Solknut, Skriftställaren Eddie Thor med flera. Ämnet för samtalet var förre fotbollsprofilen Inge "Tåfjutt" Ribba och hans alltmer sedeslösa leverne. Det misstänktes stark att han i sin flygel ingalunda tog det piano, uyandärstädes hyste ett harem. Ävenså hade han stadigvarande varit gäst på stadens lilla Turisthotell med dithörande bakficka.
-Exempellöst, sade konsulten Solknut fylld av upprörda känslor, å han ska vara ett föredöme för det uppväxande släktet fortsatte han med förtrytelse.
-Så farligt är det väl inte , försökte språkforskaren gjuta olka på vågorna, minns att han även varit mentor åt många unga som nu tjänar sitt levebröd på att fjutta boll runt om i världen!
Samyalet blev allt mer hätskt och vänner tycktes klippa vänskapsband på löpande band. Lockade av den upprörda diskussionen hade bagarmästare Napoleon Johansson anslutit till gruppen. Med den direkthet och frankhet som många års degnde i bagarstugan gett homom kastade han sig in i samtalet!
_ Det ska ni bara veta, kära vetebullar, att "Tåfjutt" Ribba verkligen har ett harem i flygeln, sa han upplysande. De övriga tystnade och stirrade på honom med stora ögon.
Samfällt om än inte direkt samtidigt sa de:
-Hur kan du vara så säker på det?
Jo , sa Napoleon, för varje gång Inge "Tåfjutt" Ribba tager sig en geting, tager han sig också en bihustru!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar