onsdag 8 september 2010

Observerat i valrabatten

Centerpartiets first lady Fru Olofsson refererade i gårdagens teveutfrågning till vänsterpartiets ledare, herr Ohly, med följande kommentar:
- Aldrig att jag sitter i samma regering som en kommunist!
Nog kan man tycka att även politiska företrädare ska ha en viss heder i kroppen och inte ge sina motståndare ideologisk tillhörighet, som de tagit avstånd från.
Man kan ju fundera på vilken rätt detta ger för herr Ohly att tillvita centerpartiets ledare för vad som en gång stod i Bondeförbundets partistadga: 1933 infördes ju rasfrågan i Bondeförbundets grundprogram.
Jordbrukarnas riksförbund hade redan 1919 i sitt program: "skydd för bevarande av den svenska folkstammen mot rasförsämrande element".
Under efterföljande decennier fanns inom partiet drag av rasmystik och antisemitism - med uttalande som den svenska "rasens renaste och värdefullaste" del. Det fanns nationalromantik och ickedemokratiska tendenser.
Förutom i Stockholm och vissa norrländska regioner förekom , långt in våra dagar, dessa nationalromantiska och xenofobiska tendenserna i en halvmåne formad stråk från de bohusländska stenbrotten över de småländska höglandet ner till Höör, Vellinge och Sjöbo!
Fru Olofsson vill säkert inte tillskrivas något av detta, för det har ju såväl hon som partiet tagit avstånd från !
Som man själv vill bli behandlat ska man väl behandla andra?

1 kommentar: