fredag 17 september 2010

Sverigedemokrat hittar på hotbild

Under fredagen före valet kan man ta del av ett märkligt uttalande från Sverigedemokraternas pressekreterare  herr Söder!
Han påstår att en islamisk revolution kan äga rum i Sverige, precis som den gjorde i Iran 1979. Han menar också att detta kan gå snabbt!
Det har akktid i extremhögern och vitmaktvärlden funnits en ide om att det finns Zionist Occupation Government (ZOG) som infiltrerat alla möjliga maktstrukturer i världen. Nu verkar Sverigedemokraterna toppa detta med ett IOG = Islamic Occupation Government.
Av egen erfarenhet vet Sjriftställaren att den övervägande delen av alla islamska  immigranter i Sverige flytt hit, för att de inte vill leva i ett land som styrs av islamistiska extremfigyrer eller sharialagar för den delen.
 Inget talar för att därför skulle ställa upp på något sådant i mottagarlandet. Snarare är tendensen den att immigranter sekulariseras i det svenska samhället. Professor Jan Hjärpe menar att 80% av andra generationens katolska invandrare sekulariseras  och att tendensen är liknande bland ortodoxa och muslimska invandrare.
Så ännu en grundpelare för höga brösttoner från ett extremparti raseras!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar