söndag 13 september 2009

COMBATPARTY på ORMDRICKASöndagspartyt på Ormdricka var förvandlat till ett slagfält. Temat var Combat, så herr Skriftställare antog skepnaden av en fredlig munk för att apostrofera sin antipati mot våld. Han undvek, med en vighet, som förundrade inte minst honom själ, vílt svingande vapen. Ja även skyltar med texten Make Love Not War användes som tillhygge i den allt mer slagsidebetonade festen.
Från sin fältprästposition övervakade Herr Skriftställare slagfältet och slog några plåtar på de församlade. Han delar här frikostigt med sig av det som försegickspå Ormdricka söndakvällen den tolfte dagen i den nionde månaden!
Herr Skriftställare lägsnade av sig för att uppsöka mer fredliga trakter för kontemplation och senare njuta sitt otium!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar