söndag 3 januari 2010

Debutant hos Pirkka och Ikaros

Det var med viss nervositet som Skriftställaren anträdde färden mot Pirkkas och Ikaros viste på lördagskvällen.
Det skulle läggas ytterligare en musikant till listan över svenska "sing-and-song-writers". Hur ska debuten klaras? Hur ska mottagandet bliva?
Herr Skriftställare anlände i god till spelplatsen och hann ta del av de inledande ljudproven. En viss osäkerhet huruvida gitarren skulle dominera framför rösten infann sig hos Skriftställaren.
Folket börja anlända. Man slog sig ner i det vårgröna gräset. Se hos Pirkka och Ikaros har snön flugit sin kos och härlig förvårkväll lockade allt fler och fler lyssnare. Det var lite sommarmusikfestivalstämning.

Med en enkelhet och fräschhet mötte Langlear Halostart sin publik. Med trevligt mellansnack gav han en presentation till sångerna. Det som eventuellt fattades i intensitet och känsla övervägdes av Langlear Halostart's naturliga tilltal. Publikens gensvar lät inte vänta på sig heller, utan trubaduren omkramades av glada tillrop och önskningar om att får höra honom ige. Skriftställaren noterade att flera eventanordnare i publiken bad att få återkomma.
Pirjja kunde med en nöjd min konstatera att debuteventet mottogs väl och flera stycken hoppades de snart skulle anordna något igen, Ännu nöjdare blev hon när kvällens värld efter vissa teknikaliteter lyckats komma till platsen.


En kväll som börjat i viss nervositet avslutades i solsken!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar