lördag 30 januari 2010

Kväll eller morgon

Skriuftställaren tittade med migräntyngda ögon på klockan ...stora visaren rakt upp och lilla rakt ner...långsamt gick det upp för honom, klockan var sez, men var det morgon elle rkväll! Han tittade ut.. små snöflingor dnsade gnistrande i gatlyktans sken.
Mörker!
Ingen ledtråd. Sakta återvändet minnet. Han hade varit sett på hus under eftermiddagen. Han hade kännt spännbanden stramas åt äver pannan. Han hade beslutat sig för att ligga en stund och vänta på att "painkillern" skulle börja killa!

Eftermiddag och kväll.
Skriftställaren läste en gratistidning som levererats tillsammans med en bunt reklamblad. Han läste gratistidningen och såg en häpnadsväckande annons:

Har du inte fått vår tidning, kan du hämta den i våra tidningsställ.
För lista på var tidningsställena finns besök vår hemsida!

Jaha, tänkte skriftställaren man måste först skaffa tidningen för att få reda på vart man ska vända sig, om man inte fått den! Inte undra på att migränen satte fart igen. Mera "painkillers", som man önskar ska börja killa!

Sängen väntar efter denna kraftuttömning som att skriva blogg, med migrän är.
Är det morgon eller kväll?

1 kommentar: