måndag 11 januari 2010

To be me or not to be me


Högerhanden finner lätt de toner som formar en melodi.
Från klaviaturen lyfter drömmen.
Vänsterhanden vemodigt följsamt betonar drömmens verklighet.
Drömmen om guldmedalj i Mexico 1968 blir en verklighet
i miljonpublikens jubelrop.
Illusionen  gömmer narrens skratt i förförd publiks ovationer.
I ett hörn står Herr de la Rochefoucauld observant noterande.
" De egenskaper man har gör en aldrig så löjlig, 
som de man låtsas ha."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar