torsdag 15 oktober 2009

15 oktober 2009


James Biggs, engelsk fotograf, blev blind efter en olycka 1921. Då han kände sig osäker med den trafikintensitet som rådde i närheten av hans hem målade han sin promenadkäpp vit för att den skulle synas bättre.
I början av 1930-talet började vita käppar tillverkas för blinda, bland annat i USA och Frankrike.
1964 beslutade kongressen i USA att presidenten varje år ska proklamera den 15 oktober som en internationell säkerhetsdag för den vita käppen. Världsblindunionen, WBU, en internationell förening för synskadade, gjorde detsamma 1970.
I Sverige har "Vita käppens dag" uppmärksammats i drygt tio år.
Dagen fokuserar speciellt i år på synskadades problem i trafikmiljön.
Den vita käppen introducerades i Sverige på 1950-talet av Anta Ryman, lärare på dåvarande skolan för blinda, Tomtebodaskolan.

Idag för 35 år sedan invigdes också Kulturhuset vid Sergels Torg i Stockholm.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar