måndag 19 oktober 2009

Denna dag för 543 år sedan

Från och med 1454 och fram till 1466 utkämpades ett krig mellan Kungadömet Polen och den Tyska Orden. Detta krig kom att kallas det trettonåriga kriget! 19 upproriska städer i Ordensstaten begärde bistånd från Polen, för att med ett väpnat uppror frigöra sig från den Tyska Ordens militära och feodala dominans. Man begärde även att få ingå i det polska riket, då de ansåg de friheter och rättigheter som åtnjöts där var mer lockande. Den Tyska Orden besegrades. 19 oktober 1466 slöts freden vid Torun och innebar att Ordenstatens västra delar införlivades i Poen och dem östra delen blev en polsk vasallstat.

Dessutom kan ni idag bjuda alla RL's Tor på gräddtårta med kaffe!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar