lördag 10 oktober 2009

Noterat


Denna dag 1471 stod ett av de mnest beryktade slagen i sveriges historia. Det är idag årsdageb av slaget vid Brunkeberg.
Brunkebergsslaget utgör finalen på en mångårig kamp om makten över sverige. Å ena sidan fann den danske Konungen Kristian den förste som kompromisslöst ville befästa sin rättighet som kung över Sverige. På den andra sidan fanns Sten Sture, svensk riksföreståndare eller som han själv kallade sig "hövitsman på Stockholms Slott". Sten Stures ambitioner stöddes av bröderna Axelsson, son hade staora och starka intressen på Gotland och i Finland. Oppositionella mot StenSture- falangen i sveige var släkten Oxenstierna-Eriksson (sedemera Vasa).
Det sägs att den 10 oktober 1471 var en särdeles varm oktoberdag. Hären ledd av Sten Sture gjorde flera försök att besegra Kristians arme, som förskansat sig på Brunkebergsåsen, strax norr om dåvarande Stockholm. Det var inte förrän Nils Sture med sin här anföll Kristians arme i ryggen, som de svenska trupperna vann mark. Den danska hären förstärkt med svenska bönder och tyska legoknektar besegrades så grundligt, att danska riddare menade att Sten Sture utövat svart magi.
Under den panikartade flykten till de danska skeppen, som ankrat upp vid nuvarande Djurgården, drunknade flera danska soldater och Kristian själv blev sårad.
Idag 2009 står ånyo en kamp mellan svenska och danska styrkor, denna gång dock utan armborst, lansar och svärd. Huruvida det kommer användas svart magi, vet icke Herr Slriftställare. Men att kampen på Parken i Köpenhamn mellan Riksföreståndare Lars och den danske Hövitsmannen Morten kommer bli hätsk oviss råder ingen tvekan om.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar