söndag 11 oktober 2009

I ankdammen inget intressant så Herr Skriftställare noterar att denn dag får 34 år sedan


Saturday Night Live (SNL) är ett TV-program som visats sedan 11 oktober 1975 på TV-nätverket NBC. SNL är ett av få direktsända underhållningsprogram i USA, som sänds på primetime, vilket gör programmet unikt.

SNL följer oftast ett standardformat, det börjar med en sketch, ofta politisk. När det visas i Sverige har 30 minuter tagits bort av den ursprungliga 1½ timme långa direktsändningen, dels har en del av reklamtiden försvunnit men även en del av innehållet har kortats ner för den internationella marknaden. Sedan ett par år tillbaka sänds programmet i Sverige på kanal 5 med cirka 2 månaders fördröjning.

Kanadensaren Leorne Michaels hade redan gjort sig ett namn som manusförfattare på flera populära tv-shower och produktioner. Michaels satte genast igång med arbetet att ta fram ett program som för första gången tog avstånd från den äldre generationens Milton Berle-inspirerade humor. Målet blev att nå ut till den framväxande baby boom generationen och då måste showen vara aktuell och tangera det otillåtna. Den skulle reflektera tiden och generationen som växte upp under det radikala 60-talet, en tv-publik som de stora tv-bolagen fortfarande inte hade nått ut till i någon större utsträckning.

Michaels ville att programmet skulle heta Saturday Night Live, men den populära sportkommentatorn Howard Cosell hann före med sin varietéshow Saturday Night Live with Howard Cosell. Den showen var planerad att ha premiär på den konkurrerande tv-kanalen ABC med en uppsättning erfarna underhållare, så kallade Prime time Players. Beslutet att därför kalla den ursprungliga uppsättningen skådespelare i SNL för ”The Not Ready for Prime Time Players” var ett skämt riktad mot Cosell.

Det första programmet av Saturday Night Live sändes den 11 oktober 1975, med George Carlin som värd.

Då ABC:s program slutade sändas tog man namnet Saturday Night Live istället.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar