tisdag 7 juli 2009

Bara inställt på Måndagsbörsen

Många förväntansfullal hängivna Bara-Jonsson-lyssnare hade anlänt till Måndagsbörsens inledningstimma. Där möttes de av beskedet att herr Sjung-och-sång-skrivaren drabbats av så allvarliga dataproblem att inträde i SL och att streama sin musik visade sig omöjligt! Beklagande sympatiserande utrop hördes bland de närvarande. Bara Bara kunde höra detta mådde ha säkert mindre besviken över att ej kunna ansluta.
Herr Skivsnurrare I karos fattade situationen snabbt och vevade igång musikspelaren. Gittrika blev än mer charmant i sina välkomshälsningar ! Snart flödade uppiggande rytmiska melodiska ljud ut ur de på stället belägna topporatorerna!
Några mindre blyga och försagda än Herr Skrivställare själv provade på den nya svenska dansflugan PÅLSKA... för kvällen även en par-Pålska. Heder åt de som så frejdigt lever ut sin ysterhet här på måndagsbörsen.
Herr Skriftställare noterade även att två verkliga veteraner i SL sammanhang tycktes dansa tillsammans i pneumatisk svävande dans. Noterade att för en del är det 4 juli hela veckan. Kör hårt, vännen min, det är ett fritt land....!
Så övergick besvikelsens kranka blekhet i sommarnattens leende! Och de församlade fröjdade sig i yster dans, vare sig de använde RajRajdansboll eller ägnade sig åt parvis dansant närgångenhet!

Så ser Herr Skriftställare, som äntligen tycks ha fått ordning på SLkontakten, fram mot nästa svensk begivenhet. Månne det inte redan är i kväll!

1 kommentar: