tisdag 14 juli 2009

Måndagsbörsen tog sextitalet in i ett nytt millenium


Något försenad anlände herr Skriftställare till Måndagsbörsens sextiotalsfest. Gravt besvärad av dåloíg cyberkontakt stod han länge i skuggorna av det flowerpowerglänsande dansgolvet! Seende inget och sedd av få! Medavatarer på denna illustra tillställning framkallades en efter en! Men någon musik frånsett en rad ur Beatles "She loves you" lyckades herr Skriftställares uppkoppling ej förmedla. För stämningens skull blev Herr Skriftställare sin egen skvisnurrare. Egen ägandes musikanläggning påsattes. Ett gammalt kasettband med musik från sextiotalet fyllde datarummet! Tänk att ett gammalt ljudband från Herr Skriftställares närradiokarriär än idag kunde få fylla en funktion.
Nu vågade sig herr Skriftställare fram i en mer cenral position förlitande sig på att uppkopplingens kvalite skulle behållas. Nu blev han även synlig för andra och fick mottaga flera glada hälsningsanrop! Han förundrades över hur många, som så väl lyckats återskapa den speciella anda som rådde det deceniet!
... å upp på taket av en hippiedesignad folkabuss hade Gittrika och Apmel farit i ett huj, dansandes och överseende de lägre stående, tagit sig! Den charmanta Wizanna snurrade skivor från det aktuella årtiondet, som enligt kommentarer var såväl välsnurrade som njutbart nostalgiskt lyssnarvänlgt!
Lennarthellsingskt uttryckt så dansade oppopiga och flowerinspirerade både twist och rock'n roll!

Ja, se det var en 6o.talsfest som hette duga. Ocha hade inte herr Skriftställare av datatekniska skäl tvingats lägsna av sig, hade han säkert twistat ännu!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar