torsdag 18 juni 2009

Midsommarfirande på Loovika

Det vi idag kallar midsommarstång har ju ett alias, Majstången, som på intet vis ska relateras till månaden maj. Maja är ju ett gammalt ord för pryda. Majstången införlivades i den svanska kulturskatten genom import från Tyskland i slutet på 1400-talet eller början på 1500-talet. Drygt hundra år senare förbjöds majstången på flera håll i landet av den kyrkliga och moraliska makteliten. Den förknippades med osedliga sånger och dito beteende! På senare hälften av 1800-talet blev det en förnyelse för majstången. Detta kan vi nog tacka den framväxande hembygdsrörelsen och folkdansföreningarna för.
Majstången blev midsommarstång!

På söndagkväll kan de som vill fortsätta midsommarfirandet ! Det är den svenska kolonin i Second Norway som inbjuder till fortsatt firandet!
Så ikläd er passande sommarkvällsklädnad och förena er med övriga midsommarnjutare. Ett bra tillfälle att nyttja den svenska folkdräkten ytterligare en gång! Wildstar Writer kommer att spela,sjunga och roa er.
Vänner låt oss mötas på Loovika gård och njuta den nordiska sommarnatten tillsammans!

1 kommentar: