tisdag 30 juni 2009

En bagatell född i skarpt solsken på balkong och behöver inte alls läsas


Herr Skriftställare har en viss förkärlek för reklam och det budskap man där söker tydliggöra för läsare!
Vid det nyligen timade eftermiddagsfikat på balkongen, drogs hans blick nästan magnetiskt till denna annons. Jag vet att namnet på vinet säkert kan ha sin fullt rimliga och naturliga förklaring. En syns ju tydligt, att man ser konturerna av en fot på en bild av den afrikanska kontinenten. En annan kan vara att foten befinner sig längst ner precis som som Sydafrika göt på den aktuella kontinenten. En annan att helt enkelt vingården tagit sig detta namn.
I herr Skriftställares vindlande hjärnbanor fördes tankarna till en annan vätska förknippad med fot. Då gav annonsen inte den avsedda törstimpulsen.
Undrar om Skäne Aquavite skulle vara lika populär om den marknadsfördes under namnet Svensk fot... eller Foot of Sweden. Halländsk fläder som Ankle of Sweden. Västgötta Sädes som Thigh of Sweden.

Har förstått att det i morgon Onsdag är ett grillparty någonstans på de av Icehotell administrerade ägorna. Kanske ses vi där om Herr Skriftställare kan finna vägen dit!

Med dessa balkongfödda funderingar önskar Herr Skriftställare sina läsare en fortsatt god tisdag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar